1960 – 1970


1960
DC-8 jetfly blir introdusert på SAS’ interkontinentale ruter: New York 1. mai, Los Angeles 3. juni og Tokyo 11. oktober. SAS åpner sitt første hotell –- Hotel Royal i København.

Douglas DC-8 Fraktfly ©SAS Museet

1961
Det heleide datterselskapet SAS Catering (senere SAS Service Partner) blir dannet 1. oktober. Curt Nicolin etterfølger Åke Rusck som adm. dir.

1962
SAS mottar 12. oktober Christoffer Columbus-prisen, «Samferdselens Nobelpris», for pionérinnsatsen
i polarflyging. Karl Nilsson etterfølger Curt Nicolin som adm. dir.

1963
SAS åpner 4. mai ruter til «Europas topp» med daglige Metropolitan-flyginger til de nye flyplassene
i Alta, Lakselv og Kirkenes. Rute til Montreal åpnes 2. november.

1964
Chicago-rute via Montreal blir innviet 2. april.

1965
Som første flyselskap tar SAS 1. februar i bruk et elektronisk bookingsystem som dekker
hele Europa (SASCO). Trafikknettet over Nord-Atlanteren utvides 5. april med Bergen-New York.
SAS mottar 1. juni sitt første og eneste DC-7F fraktfly.

1966
Som første flyselskap bestiller SAS tomotors DC-9-41 for mellomdistanse- og DC-9-21 for kortruter.
Seattle blir ny destinasjon 21. september.

Douglas DC-9 ©SAS Museet

1967
SAS blir først i verden med DC-8-62 med ekstra stor rekkevidde. Storsirkelruten «Trans-Asian Express»
åpnes mellom København og Sørøst-Asia 4. november. Datterselskapet Globetrotter startes for
eksklusive pakketurer på interkontinentale ruter. DNL noteres på Oslo Børs. DC-7C tas ut av regulær trafikk 7. desember.

1968
DC-9-41 settes i mars i trafikk i Europa og Midt-Østen. DC-8-63 med musikk- og filmunderholdning
introduseres på New York-rutene 15. september.

1969
KLM, Swissair og SAS inngår teknisk og operativ avtale 13. januar; det franske UTA slutter seg til senere
(KSSU-gruppen). DC-9-21 har verdenspremiere 16. januar Oslo-Göteborg-København. Turi Widerøe blir
i mai sjekket ut som Metropolitan-styrmann i SAS som første kvinnelige pilot i et større flyselskap i den vestlige verden. SAS innlemmer to DC-9-33F fraktfly i flåten. Knut Hagrup etterfølger Karl Nilsson som adm. di

Copyright © Dandelion by Pexeto