2000 – 2010


2000
SAS bestiller 17.februar 12 Airbus A321-100 og tar opsjon på ytterligere 10 for å utvide kapasiteten på Europa- og Skandinavia-rutene; ordreprisen er ca. 4,5 mrd. SEK. LSG Sky Chefs, datterselskap av Lufthansa, overtar 1. august som SAS’ cateringleverandør på skandinaviske stasjoner. DC-9-21 ”Sport” forlater i desember SAS-flåten etter 32 års tjeneste.

Airbus A321 på Kastrup ©SAS Museet

2001
Som første danske tiltrer Jørgen Lindegaard som adm. dir. i SAS 8. mai. Med en spesialutstyrt Boeing 737-800 gjennomfører SAS 11.-12. mai charterflyging Oslo-Longyearbyen-Nordpolen-Oslo 75 år etter luftskipet ”Norge”s krysning av polpunktet. 12. mai åpnes rute København-Washington D.C. Fraktvirksomheten i SAS utskilles, og 1. juni registreres SAS Cargo Group A/S i Danmark. 29. juni blir en felles SAS-aksje innført i de tre skandinaviske land. Airbus A340-300 introduseres på SAS-nettet 31. august, på ruten til New Delhi. Terrorangrep med kaprede, amerikanske passasjerfly mot World Trade Center i New York og Pentagon i Washington D.C. 11. september fører til kraftig nedgang i en allerede svekket internasjonal flytrafikk; 26. september varsler SAS nedbemanning, reduksjon i flyflåten og begrenset rutetilbud. SAS-styret stiller 17. september sine plasser til disposisjon i kjølvannet av en ulovlig avtale om markedsdeling inngått av SAS og Maersk i 1998. SAS’ til da verste ulykke inntreffer 8. oktober da en MD-87 under take-off på Linate-flyplassen i Milano kolliderer med en Cessna business-jet, kjører inn i en bagasjeterminal og kommer i brann; alle 110 ombordværende omkommer i ulykken som krever totalt 118 menneskeliv. Premiereflyging på SAS-nettet med Airbus A321-200 København-Oslo 10. desember.

2002
Siste ordinære ruteflyging med DC-9-41 på SAS-nettet skjer 7. januar Stockholm-Zürich og retur. 2. april innleder SAS og Braathens samordnet innenrikstrafikk i Norge. SAS beslutter 17. april å nedlegge SAS Commuters Norlink-nett i Nord-Norge med gradvis overføring til det nå heleide Widerøe fra oktober 2002. SAS-konsernet selger i juli sin aksjebeholdning på 95% i SMART (Scandinavian Multi Access Systems) til Amadeus. SAS’ første Airbus A330-300 blir levert 1. oktober. Etter 49 års flyginger mellom København og Kangerlussuaq (Søndre Strømfjord) sier SAS 25. oktober farvel til Grønland og overlater ruten til Air Greenland (tidligere Grønlandsfly). Den lengste nonstop-flyging i SAS’ historie gjennomføres 19. oktober med en Boeing 767 som på knapt 15 timer flyr 12 560 km fra København til terrorrammede Bali for å evakuere norske studenter. Konsernet blir majoritetseier i Spanair.

Snowflake ©Hans O. Nyborg

2003
SAS innfører 30. mars lavpriskonseptet Snowflake med egne Boeing 737-800-fly for privatreisende mellom Stockholm/København og reisemål i Europa. Konsernstyret beslutter 12. mai at Arlanda skal være hovedbase for SAS Technical Services. Kontoreiendommene i Frösundavik selges til Nordisk Renting. Fra 26. oktober legger Scandinavian Airlines om forretningsreisetilbudet i Skandinavia med enklere servering og 20% prisreduksjon på kortlinjenettet; også Braathens og Widerøe kutter prisene. Scandinavian IT Group (tidligere SAS Data) blir i desember solgt til et USA-basert IT-selskap. SAS erverver 49% av aksjene i Estonian Air. SAS Museet, et fellesskandinavisk luftfartsmuseum som omfatter SAS og de tre morselskapene, åpnes på Gardermoen 18. desember.

2004
På de norske innenlandsrutene innføres fra 12. mai et nytt priskonsept – uten gratis aviser og servering, med opptil 30 prosent lavere billettpriser. SAS Commuter opphører i midten av september som selvstendig selskap og integreres i Scandinavian Airlines. Scandinavian Airlines i Norge og Braathens slås sammen til SAS Braathens; Petter Jansen blir adm. dir. De fire SAS-flyselskapene samt SGS og STS blir selvstendige selskaper innenfor konsernet. Etter 40 år mister SAS Trading konsesjonen til å drive taxfreebutikkene på norske flyplasser fra 2005.

2005
SAS oppretter luftbro med ekstrafly mellom Skandinavia og Thailand for å fly hjem skandinaver som er rammet av flodbølgekatastrofe i Sørøst-Asia i julehelgen. Som første nettverksselskap innfører SAS 1. september enveispriser på Europa og senker samtidig prisene med opptil 23%, senere også innenriks og interskandinavisk. SAS tilbyr internettservice for billettbestilling, innsjekking m.v. på mobiltelefon fra 3. oktober. 1. november åpner Widerøe ny hovedbase i Tromsø for Troms og Finnmark. Konsernets fireårige omstillingsprogram Turnaround 2005, med over 1300 aktiviteter, er sluttført med 14,2 mrd. SEK i kostnadsreduksjoner.

2006
SAS åpner 18. januar Europas første infrarøde avisingshangar på Oslo Lufthavn; nedlegges etter prøveperiode. Norges høyesterett avsier 31. januar dom som gir 325 tidligere Braathens-ansatte i SAS Ground Services tilbake deres gamle ansiennitet. SAS Technical Services legger ned Sola-verkstedet fra 31. august. Oslo tingrett frikjenner i juli SAS Braathens for anklage og 20 mill. NOK i bot fra Konkurransetilsynet for angivelig å ha fjernet Coast Air på ruten Oslo-Haugesund ved prisdumping. SAS evakuerer i midten av juli i alt 7900 personer til Skandinavia fra det krigsherjede Libanon gjennom 50 flyginger fra Damaskus og Larnaca. SAS markerer sitt 60-årsjubileum. Ola H. Strand overtar som adm. direktør i SAS Braathens fra 15. november. SAS selger i 2006/2007 sine andeler i Rezidor Hotel Group for ca. 5 mrd. SEK og går dermed ut av hotellvirksomhet.

2007
Mats Jansson blir ny konsernsjef fra 1. januar etter Jørgen Lindegaard som fratrådte i 2006. SAS Flight Academy selges i februar til det europeiske investeringsfondet Star Capital Partners; SAS opprettholder sin flygerutdannelse der. Fra 1. juni endrer SAS Braathens navnet til SAS Norge SAS-styret kunngjør 13. juni ny kurs (Strategi 2011) for konsernet, med konsentrasjon om kjernevirksomheten og salg av enkelte enheter som Spanair; det årlige resultatet skal forbedres til ca. 4 mrd. SEK innen 2011. To nye Boeing 737-700 med winglets innlemmes i SAS Norge-flåten juni/juli. SAS-ledelsen beslutter 28. okt. å sette hele Q400-flåten (27 fly) på bakken for godt med øyeblikkelig virkning, etter flere nødlandinger i 2007 pga. av understellssvikt; også Widerøe kutter ut Q400 (fire fly).

2008
SAS kunngjør åpning av nye ruter København-New Delhi høsten 2008 og København-San Fransisco våren 2009. Etter å ha tapt for Norwegian i en budrunde om flyging for Forsvaret innstiller SAS sin 52 år gamle rute på Bardufoss 12. mai. SAS kunngjør i mars at flyprodusenten Bombardier gir selskapet en kompensasjon på ca. 1 mrd. SEK for Q400-ulykkene; SAS bestiller 13 CRJ900 NG og 14 Q400 NG med opsjon på ytterligere 24 fly fra samme leverandør. I mai kunngjør SAS det kortsiktige tiltaksprogrammet Profit 08 for å snu resultatutviklingen og få tilbake lønnsomheten; 1000 stillinger skal vekk og 11 fly settes på bakken; ytterligere sparetiltak varsles. Asker og Bærum tingrett dømmer SAS Norge til å betale Norwegian 132 MNOK i erstatning for ulovlig innsyn i bookingsystemet Amadeus. SAS avslutter medio juni en langvarig salgsprosess og velger å beholde Spanair; datterselskapet bebuder kraftige innskrenkninger både i ruteopplegg og flåtestørrelse: 20. august krasjer et av selskapets MD-82-fly under avgang på Barajas-flyplassen i Madrid, og 154 av de ombordværende mister livet. SAS Cargo vedtar bot på 52 MUSD ilagt av det amerikanske justisdepartementet for ulovlig prissamarbeid 2002-2006. SAS varsler i september nedbemanning på 90 personer i pilotkorpset innen høsten 2009; etter overenskomst med pilotforeningen vil reduksjonen i første omgang omfatte de eldste pilotene..

2009
SAS-ledelsen kunngjør 14. jan. at den er blitt enig med fagforeningene i selskapet om en ny sparepakke; den vil gi SAS nye besparelser på 1,3 mrd NOK. SAS selger Spanair til et spansk konsortium for 1 euro og med et kapitaltap på 712 MSEK og selger sin aksjepost på 47,2% i airBaltic. Etter et underskudd i 2008 på 6321 MSEK beslutter SAS’ styre og ledelse 3. februar en fullstendig omorganisering av konsernet; det foretas nyemisjon av aksjer på ca. 6 mrd. SEK; strategiprogrammet Core SAS fokuserer bl.a. på det nordiske hjemmemarkedet, forretningsreisende og ny organisasjon: flyflåten reduseres med ytterligere 14 fly og en rekke ruter, særlig til feriemål, nedlegges; foruten Spanair og airBaltic selges Spirit, Air Greenland, BMI, Estonian Airways, Skyways, Cubic og Trust; virksomheten i de fire nasjonale flyselskapene (SAS Norge, SAS Sverige, SAS Danmark, SAS International) samles i ett selskap den nye organisasjonen med Stockholm som hovedkvarter; visse deler av SAS Ground Services, SAS Technical Services og SAS Cargo blir nedlagt eller outsourcet; omkring 3000 ansatte blir overtallige; i tillegg kommer 5600 ansatte til å forlate konsernet i de virksomhetene som skal selges eller outsources; antall ansatte i SAS-konsernet reduseres dermed til ca. 14000.

Copyright © Dandelion by Pexeto