DNL/SAS Historielag (N)


Det norske historielaget kan du kontakte på følgende måte:

Adresse:

DNL/SAS Historielag
OSLAQ
Postboks 144

2061 Gardermoen

E-post: medlemskap@sasmuseet.net

Medlemskapet er åpent for alle med interesse for SAS og sivil luftfartshistorie. Det koster pr.t: 200,- for ett års medlemskap.

Styret finner du her!

_______________________________________________________________________________________

DNL/SAS Historielag ble etablert i 1989 og etablerte samtidig DNL/SAS Museet på Fornebu som dannet grunlaget for dagens museum på Gardermoen.

DNL/SAS Historielaget er en av tre deleiere og drifter museet som ligger på Gardermoen Vest.

Historielaget har fast arbeidsdag i museets åpningstid.

Det avholdes tre fellesmøter for alle medlemmer i DNL/SAS Historielag gjennom året.

 

 

 

Copyright © Dandelion by Pexeto