1950 – 1960


1951
ABA, DDL og DNL danner det nåværende SAS-konsortiet 8. februar, med tilbakevirkende kraft fra

©SAS Museet

1. oktober 1950. Avtalen gjelder i 25 år (blir forlenget flere ganger, senest til 2020).
Bangkok-ruten forlenges til Tokyo 18. april. Rute til Nairobi innvies 19. april.

1952
Som første flyselskap innfører SAS 1. mai turistklasse på Nord-Atlanteren. SAS gjennomfører
19. november den første kommersielle flyging over arktisk område, Los Angeles-Thule-København, med DC-6B.

1953
Afrika-ruten forlenges til Johannesburg 8. januar. Turistklasse innføres 1. april også i Europa.

1954
SAS åpner verdens første polarrute, København-Søndre Strømfjord-Winnipeg-Los Angeles, med DC-6B 15. november.

1955
Henning Throne-Holst etterfølger Per A. Norlin som adm. dir.

1956
Ruter åpnes til Moskva og Riga 2. april. De første DC-7C langdistansefly og Metropolitan
mellomdistansefly blir levert.

Caravellen kommer til SAS ©SAS Museet

1957
SAS innvier nordpolruten København-Anchorage-Tokyo med DC-7C 24. februar og får dermed også en jorden-rundt-rute. Linjeflyg dannes 2. april. Ruter til Warszawa og Praha blir åpnet 5. april.

1958
Rute til Djakarta åpnes 6. januar; Kuala Lumpur innlemmes 6.mai. SAS og Swissair undertegner
samarbeidsavtale 6. oktober. Åke Rusck etterfølger Henning Throne-Holst som adm. dir.

1959
SAS blir 26. april det første flyselskap som setter Caravelle jetfly inn i regulær trafikk
– mellom København og Beirut. SAS og Thai Airways danner THAI International 24. august.

Copyright © Dandelion by Pexeto