På SAS-Museet kan du oppleve en lang rekke med store flymodeller som viser hvilke fly som har operert hos SAS gjennom årene. Flere av våre store modeller er også utskåret slik at du kan se hvordan de var på innsiden med seter, toaletter, passasjerer og frakt.